Randi slår Knut på lønn – dette tjener våre kommunetopper

foto