Er for oppstart av reguleringsplan for Midtigrenda Panorama