Første stein på plass! Se sherpaene legge på plass 800 kilo som om den var småstein

foto