Påkøyrd gaupe gjekk til angrep på hund - vart avliva