- No har eg teke ei avgjerd som eg kjenner behov for å dele med dykk