Planlegger fortetting og ny blokk i sentrum: – God arealutnyttelse

foto