Kulturinstitusjon kan bli flyttet fra Molde til Ålesund: – Vi ønsker ikke en fogderidebatt, sier Malvik

foto