Jobber med å finne nivå på støtte til fotballhall

foto