Flere sier de har fått dårligere hukommelse av korona

foto