Ønsker å legge til rette for mikrohus på deler av dette området

foto