Skal bygge nytt anlegg til over 70 millioner

foto