Ifølge NRK Møre og Romsdal får Helse Møre og Romsdal penger til spleiselag med kommunene. Nå starter en storstilt "bergingsaksjon".

Helseforetaket skal samarbeide med kommunene for å finne en driftsmodell som kan sikre at de to sentrene ikke blir lagt ned. Fremtiden til Mork og Aure skal avgjøres før ferien.