Det har foregått et omfattende sikringstiltak oppover Stubø i året som har gått. Dette anså kommunen som nødvendig.

Som Driva skrev var det befaring på eiendommen til Ivar Myhre i oktober, der formannskapet lyttet til sakens framlegg av advokat Bjørn K. Myrset. Advokaten viste til at en stor del av eiendommen var borte, og at den sådan var forringet i form av tapt uteområde.

Myhre fremmet erstatningskrav via sin advokat for det påførte tapet.

Rådmann Anne Grete Klokset opplyser i sakspapirene til kommende kommunestyremøte at det har vært gjort forsøk på å komme til enighet gjennom brevveksling og møter. Det var et møte med Myhre den 16. november, der konklusjonen ble at det skulle utbetales et engangsbeløp. Myhre skal da ha opplyst at han også ville ha dekket sine advokatutgifter, som da var kommet opp i over 68.000.

Rådmannen mener grunneier ikke har noe rettslig krav på erstatning. Hun skriver i sakspapirene at «enhver grunneier har ansvar for å beskytte sin egen eiendom mot skade». Men hun ønsker en utenomrettslig avslutning på saka og innstiller på at kommunen betaler et engangsbeløp på 200.000. I tillegg tilbyr kommunen å dekke 30.000 kroner av advokatutgifter. Utbetalingen skal i så fall finansieres ved reduksjon i budsjettert avsetning til disposisjonsfond, foreslår rådmannen til kommunestyremøte torsdag.

Fristen for å akseptere tilbudet settes til tirsdag 20. desember, heter det i rådmannens innstilling.