Som omtalt i Driva på nett og i papiravis faser SIVA ut Aura Næringshage ut av det nasjonale næringshageprogrammet. Les om avviklingen her.

Næringsutviklingsarbeidet i Sunndal og Nesset går videre i regi av Nesset Næringsforum (NNF) og Sunndal Næringsselskap (SUNS), opplyser Per Helge Malvik (bildet).

SUNS har i 30 år drevet bedriftsrettet næringsarbeid i Sunndal på vegne av kommunen og lokalt næringsliv.

- Det skal vi fortsette med, sier daglig leder Per Helge Malvik i en pressemelding.

- Vi skal fortsatt bidra med tilskudd og rådgiving til nye og etablerte bedrifter, og utvikle og drifte prosjekter som fremmer næringsutvikling i Sunndal.

Aura Næringshage har vært et tidsavgrenset tillegg til SUNS øvrige virkemidler, som SIVA nå trekker seg ut av. Eiendomsselskapet som driver kontorfellesskapet i Auragata 3, Mongstu Eiendom AS, blir ikke berørt av SIVAs beslutning, opplyser Malvik.

- Vi kan imidlertid ikke lenger kalle oss Næringshage, og arbeider nå med å bearbeide driftskonseptet og finne et nytt navn, forteller Malvik.

- Sunndal og Nesset har hatt et godt samarbeid om næringshageutvikling og drift siden 2007. Med i dette samarbeidet har vært kommunene, næringslivet gjennom sine respektive næringsforeninger /-fora, de to lokale sparebankene, og utviklingsselskapene Nesset Næringsforum og Sunndal Næringsselskap. De to sistnevnte, som også er hoppid.no kontor i sine kommuner, har vært sentrale i det operative arbeidet.

Etter 10 års velfungerende næringshagesamarbeid har SIVA besluttet å fase Aura NH ut av det nasjonale næringshageprogrammet.

- Vi tar SIVAs beslutning til etterretning, sier styreleder Svein Atle Roset i pressemeldingen. Han viser til at næringshagen har levert godt på alle målinger siden oppstarten, og beklager at Aura ikke får bli med videre når SIVA innfører en ny finansieringsmodell fra 01.01.2017.

– Styret arbeider nå med konkrete tiltak, slik at tjenestene overfor deltakerbedriftene blir minst mulig berørt, fortsetter han. Satsing på gründere og samlokalisering for bedriftene vil bli videreført både i Sunndal og i Nesset, i regi av SUNS og NNF.

Les også Drivas intervju med Svein Atle Roset og ordfører Ståle Refstie her.