- Vi i Høyre er glad for at regjeringen ønsker å ta i bruk noen nye og bedre løsninger for å bygge raskere vei og bane. Men vi er dessverre redd for at det bare blir tomme løfter denne gangen også. Prosjektfinansiering har nemlig regjeringen lovet en rekke ganger tidligere, sier Høyre-leder Erna Solberg.

I 2005 skulle regjeringen utrede prosjektfinansiering. I 2009 lovet de å gjennomføre det. Stoltenberg sa at de allerede hadde innført det. Nå lover de det enda en gang.

- Dette er et stykke på vei, men ikke i mål. Vi trenger en regjering som gjennomfører ny politikk, ikke bare sier at de vil gjøre det, sier Høyres samferdselspolitiske talsmann, Øyvind Halleraker.

Høyre er skuffet over at regjeringen ikke er villig til å ta i bruk Offentlig -privat samarbeid (OPS).

- Offentlig-privat samarbeid (OPS) er en praktisk løsning på et faktisk problem. Vi hadde bygget ut mer helhetlige strekninger og bygget raskere og bedre, dersom vi hadde brukt dette. Men regjeringen ønsker ikke å benytte denne løsningen, sier Halleraker.

På regjeringens pressekonferanse om NTP fredag, skrøt statsminister Stoltenberg av tidenes satsing på samferdsel. Alle vei - og baneforsinkelsene ble ikke nevnt.

- Regjeringen innrømmer at 1 av 5 vei- og jernbaneprosjekter i gjeldende NTP er forsinket. Ifølge en rapport av NHO er 7 av 10 samferdselsprosjekter forsinket i forhold til løftene som ble gitt i den forrige NTP. Det blir derfor vanskelig å tro på planen når regjeringen mangler gjennomføringskraft, sier Halleraker.

- Det er bra at det kommer større bevilgninger, men vi måler resultatene i antall kilometer asfalt og jernbanelinjer, ikke i antall milliarder de rødgrønne lover i valgkampen, sier Høyre-leder Erna Solberg.

Stoltenberg skrøt også på pressekonferansen over at antall trafikkdrepte i Norge har gått ned de siste årene. Men når det gjelder trafikksikkerhet så lover regjeringen nå å bygge kun 380 km midtrekkverk.

- Dette er et altfor lite skritt i riktig retning, når vi vet at behovene egentlig er på hele 1850 km, sier Halleraker.

Høyre vil komme med alternativ transportplan for å rette på manglene i regjeringens plan.