Lars Løseth var på rindalsbesøk tirsdag og overleverte et diplom til styreleder i Rindalshallen, Odd Inge Løfald, der det står å lese at Olav Thon-stiftelsen støtter Rindalshallen med 250.000 kroner.

Løfald opplyser at dette er penger de har søkt stiftelsen om.

Løseth orienterte om Olav Thon-stiftelsen der Olav Thon har lagt storparten av sine verdier. Egenkapitalen er nå på rundt 30 milliarder hvorav 50-100 millioner årlig skal deles ut til et vidt spekter av formål - deriblant priser til medisinsk forskning.

- Utenom disse prisene har bare lite av fondet vært tildelt andre formål, og så vidt meg bekjent er dette det første beløpet tildelt i Midt-Norge. Rindalingene var med andre ord tidlig ute til å søke. For oss i Amfi Surnadal er det hyggelig å se at penger fra stiftelsen kommer et formål i nærområdet til gode, sier Løseth.

Han liker også at Surnadal kommunen har gått inn med midler, noe som gir Rindalshallen status som interkommunalt anlegg, noe som i sin tur utløser økte spillemidler.

- Det viser at det går an å samarbeide på tvers av kommunegrensene, sier han.

Styreleder Odd Inge Løfald opplyser at Rindal Idrettslag vil ende opp med et lånebehov på rundt 4,5 millioner.

Særdeles rause givere vil få en hedersplass et sted i hallen der diplomer og gavebrev blir innrammet og med påskrift om at Rindalshallen er reist med støtte fra disse.

Der vil vi finne navn som Rindal Sparebank, Gjensidigestiftelsen, Rindalslist, Statkraft, Svorka, Rindal Maskin, Gjensidige Orkla og nå altså Olav Thon-stiftelsen.

Og sjølsagt Rindal- og Surnadal kommuner.