– En ny og bedre barnehage vil gi et bedre tilbud til innbyggerne