Syv av ti i Møre og Romsdal er positive til at forsikringsselskapene har spesial-personell som utreder skadehendelser der det er mistanke om forsikringssvindel. Bare en av ti er negativ til dette, mens to av ti ikke vet.

Det viser en undersøkelse If Skadeforsikring har gjennomført blant 1900 nordmenn.

I løpet av de to siste årene har avslørte svindelbeløp i If økt med over 94 %, og utgjorde i 2011 66,3 millioner kroner.

- Forsikringssvindleren har ”mange ansikter”. Noen arrangerer skadene for å få erstatning – kanskje gjennom å dumpe bilen i sjøen eller ved å levere falsk anmeldelse for tyveri av mobiltelefon eller kamera. Strafferammen for forsikringssvindel gjennom arrangerte skader er seks år. Andre overdriver sine skadekrav eller melder inn samme skadekrav til flere forskjellige selskap og risikerer dermed inntil tre års fengsel, sier leder for svikutredningsavdelingen i If, Rune Schjølberg, som påpeker at resultatene av svindelkampen øker vesentlig på de områdene man velger å sette inn mer ressurser.

Det er innen bil-, innbo-, løsøre- og reiseforsikring man finner 84 prosent av den registrerte svindelen innen privatforsikring, viser svikstatistikk fra Finansnæringens Fellesorganisasjon.Undersøkelsen er gjennomført i 2011 blant et landsrepresentativt utvalg i Norstats webpanel.