Kjent advokatfirma med kvasse merknader i kampen mot biogassanlegget. Nå har Statsforvalteren klart når vedtaket skal foreligge

foto