Nytt rekordresultat: – Stramme markeder med høye priser og høy volatilitet