Veigrus kan benyttes til fyllmasse eller gjenbrukes

foto