Slik har skolene jobbet for å unngå at elever holdes utenfor: – Jeg er nok ikke populær hos alle elevene

foto