– Kakstjiv med gudbrandsalost frå Hong Kong. Hm..de bli itj de sommå!