Dette er den avtroppende ordføreren mest fornøyd med

foto