Politikerne i fylkesutvalget gikk i dag for at det skal etableres en oppreisningsordning i Møre og Romsdal.

I vedtaket ber utvalget administrasjonen ta kontakt med fylkesmannen for å bli enige om vegen videre.

Oppreisningsordningen skal gjelde for personer som ble utsatt for overgrep eller omsorgssvikt mens de var under offentlig omsorg i fylket før 1. januar 1993,

Fylkeskommunen påtar seg sekretariatsansvaret, men det forutsettes at fylkesmannen skal finansiere ordningen, i samarbeid med de aktuelle kommunene.

- Dette er et positivt intensjonsvedtak, kommenterer fylkesordfører Jon Aasen.

Fylkesrådmannen mente det ikke var grunnlag verken for å utrede eller etablere en oppreisningsordning i Møre og Romsdal.

Flere forslag ble lagt fram i dagens møte, før politikerne samlet seg om ett felles forslag.