NVE sender ut varsel om flom for Sør-Norge (Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Telemark, Buskerud, Oppland, Hedmark, Akershus, Østfold).

Det er stor vannføring i vassdrag i Sør-Norge der det er snø i store deler av nedbørfeltet. Regn og regnbyger i Sør-Norge de kommende døgn kan føre til vannføringsøkning også i områder uten snø. Utviklingen er svært avhengig av hvor mye nedbør som kommer, dette er det stor usikkerhet knyttet til.

På Vestlandet og i Trøndelag er det fortsatt stor vannføring, og rundt fem års gjentaksintervall i enkelte vassdrag. Her ventes imidlertid at vannføringen vil være stabil, eller avta i dagene fremover.

Regn og snøsmelting gir fare for sørpeskred (gjelder i områder med minst 50 cm snødybde). Flomskred kan forekomme i tilknytning til sørpeskred. Snøsmelting kombinert med regn og vannmettet jord gir økt fare for jordskred og utglidninger.

Her kan du følge vannføringen i Driva, ved målepunktet ved Elverhøy bru.