Norske fruktdyrkere har store utfordringer med å holde epler og pærer frie for skadedyr.

Nå tester forskerne i hvilken grad nebbteger og nye kjemiske plantevernmidler kan brukes til å bekjempe skadeinsekter som pæresuger og eplebladlus.

Produksjonen og omsetningen av norske epler og pærer har gått ned de siste årene. Særlig har pæreomsetningen nådd et veldig lavt nivå.

Pæresuger og eplebladlus, er blant de største utfordringene for mange fruktdyrkere.

Pæresugeren skiller ut en sukkerholdig væske, såkalt honningdugg, som igjen gir problemer med svertesopper på både blad og frukt.

Eplebladlusa lager også mye honningdugg, men skadene vises først og fremst på bladverket og ved at frukttrærne svekkes.

Bruk av nyttedyr som nettteger og nye kjemiske preparat vil bli testet ut mot sugere i pærehager med konvensjonell dyrking og mot bladlus i konvensjonelle- og økologisk dyrkede eplehager i Hardanger og Sogn.

Nebbteger er regnet som noen av de viktigste nyttedyrene i frukthagen. Dette er en gruppe insekter som kan minne om biller, men som har sugesnabel istedenfor kjever. Nebbteger vil bli samlet inn fra frukthagene.

Dette skriver Bioforsk på si heimeside.