Surnadal kommune ved ordfører Mons Otnes tok fredag initiativ til at det skal vurderes påtalebegjæring i Svorka-saken, og ønsker å ta denne vurderingen sammen med representanter for de andre eierne - Representantene fra fylket ønsket å vente til over helga før de bestemmer seg om de vil være med på en slik begjæring, opplyser Otnes. Men begjæringen vil trolig komme uansett. Den største eierkommunen ser det som så viktig å komme helt til bunns i saken at om de andre eierkommunene ikke ønsker å kreve etterforskning, kommer Surnadal til å gjøre det alene. Man anser dette som den eneste måten å få slutt på alt av spekulasjoner . Politiet har tidligere uttalt til Driva at det er sannsynlig at de vil be om å få alle opplysninger i saken for å vurdere en etterforskning uavhengig av om det kommer en begjæring fra eierne eller ikke.