I dag er denne skatten begrenset til boliger, verker og bruk i sentrumsområdet. Det er ikke lenger lovmessige begrensninger for kommunene med hensyn til å utvide skatten også til den spredte bebyggelsene ute i krestene. I sin innstilling til møtet i økonomi- og planutvalget 4. deember skriver rådmannen at han ikke foreslår å utvide skatten i 2008, men at en slik mulighet bør vurderes fra 2010. Da kan det ifølge rådmannen komme på tale både å utvide skatten til nye deler av kommunen og å øke takstnivået.