Redusert utbygging vurderes: – Ingen tjener på en hasteavgjørelse