Saka jeg vil belyse og saka som trengs belyses fra flere vinkler er gang- og sykkelsti tvers igjennom Brekkøya camping, som nå legges fram av våre politikere. Da dette umulig kan være særlig gjennomtenkt, mest sannsynlig på grunn av mangel på fakta og hvilke konsekvenser dette kan få.

Jeg er ikke særlig tilhenger av anonyme leserbrev, så jeg synes det greit og gi meg til kjenne. Jeg er Knut Sommerro, så innbarka Surnadaling som det er mulig og bli. Da jeg er født på fødestua på Skei, før jeg deretter alt neste dag ble båret i ei fruktkorg ned Høgskulebakkan til Sommerro der jeg skulle vokse opp på vegkanten. Så foruten et år i Kirkenes i militæret, en natt på husmorskolen på Halsa i 1988 og en natt ufrivillig sovende bak Torshall etter å ha blitt påspandert noe dårlige lokale varer fra en Rindaling i 1992, så har jeg bodd her i sentrum 15 meter fra hovedvegen i 45 år. Så jeg har nok førstehånds kjennskap til hva det vil si og ha både hovedveg og gangveg rett forbi stuevinduet her.

Mine besteforeldre startet Brekkøya camping på midten av 60-tallet, og de huset mange turister av både gjennomreisende og fiskere som bodde der hele sesongen år etter år. Og på midten av 80-tallet ble campingen leid ut til nye drivere. Og campingen har etter det både blitt modernisert og vokst så den nå strekker seg over flere grunneiere langs elva.

Brekkøya camping har i dag cirka 70 fastplasser pluss tusentalls overnattingsdøgn. Så hva det innebærer for Surnadal har kanskje ikke så mange av oss tenkt over, og heller ikke noe våre politikere har tenkt noe særlig over kan det virke som. For når 70 familier bor her i Surnadal hele sommeren legges det igjen ufattelig mye penger totalt bare av disse som har fastplass. For det handles ikke bare dagligvarer som mange tror av disse, da de har all tid hele sommeren her i Surnadal. For det skal bygges både spikertelt til campingvogna med tilhørende terrasse og gelender med blomsterkasser på, noe Byggmakker har god fortjeneste av. I disse vognene og spikerteltene skal man ha både en stor tv, Playstation, varmeovn og belysning både inne og ute, noe elektroforhandlerne har god fortjeneste av, man skal ha både hagemøbler og blomster for og pynte rundt terrassen, noe Plantasjen har god fortjeneste av, og bor man her hele sommeren har man god tid til å se på ny bil og handler det også her i Surnadal. Og de bruker lokale bilverksteder til reparasjoner og sørvis mange av disse, noe flere bilverksteder og forhandlere har fortjeneste av, og damene til disse fiskerne har all verdens tid når kalljn står nede i elva som de kan bruke til alskens handel, ja det ble meg fortalt at de til og med handler møbler her i Surnadal som de får kjørt heim. Og disse familiene går også ut og spiser her i Surnadal, noe alle våre spisesteder har god fortjeneste av. Sykler, fiskeutstyr, klær, sko, ja det handles absolutt alt av hva vi har å tilby her i Surnadal av disse campinggjestene våre.

Så det hadde virkelig vært gøy og visst hvor mange millioner disse gjestene våre legger igjen her i Surnadal totalt på et år, for ikke snakke om hvor mye penger de har lagt igjen her i Surnadal siden Brekkøya camping startet for 50 år siden. Hele handelsstanden i Surnadal hadde merket godt en kraftig nedgang i årsomsetningen om disse campinggjestene skulle bli borte. Jeg kunne godt tenkt meg og sett forskjellen i omsetningen i løpet av en sommer på Amfi-senteret for eksempel, hva det var med og uten våre turister og campinggjester.

Elva Surna liker vi også å framheve i mang en sammenheng, men den hadde nok heller ikke vært det samme uten fiskerne som står der i elva. Og da disse fiskerne sikkert er 95 prosent turister og ikke fastboende surnadalinger, hadde det blitt heller glissent mellom fiskerne oppover elva om disse skulle bli borte. Så om vi bruker fine ord om hvor flinke vi er til å satse på turismen her i Surnadal, så bør vi vel så absolutt ikke rote det til så turistene ikke vil bo på campingplassen her.

Og hva er det som ødelegger en godt opparbeidet campingplass der gjestene både trives og skryter av plassen, med å legge en gang og sykkelsti gjennom den? Ja det skal jeg fortelle dere: for som nevnt i innledningen her så har jeg vokst opp og bodd på vegkanten her i sentrum alle mine år, med alt hva det innebærer. Å legge en gang og sykkelsti gjennom Brekkøya camping kan man sammenlikne med å skulle legge en motorveg med 110 grense gjennom Skei sentrum, gjennom miljøgata. For Skei sentrum hadde nok aldri blitt det samme etter en slik motorveg. For det er ikke den gode tanken med at skolebarn skal komme seg trygt til og fra skolen som her er problemet med denne vegen gjennom campingen, da skolen har ferie store deler av sommeren og disse barna verken holder leven eller herjer på sin gjennomfart. Nei da er det nok andre gående eller krypende som her vil bli det som ødelegger en campingplass der det skal være ro og orden alt før midnatt. For her i Høgskulebakkan har jeg nok erfart det meste med det og bo så nærme en gang- og sykkelsti nært sentrum. Og de fleste har vel sjøl vært campingturister med familien og vet hvor lite trivelig det er med fulle folk rundt campingvogna eller teltet, og bråk utover natta. For når festlighetene på Skei slutter og folk av høglytt og ustødig kaliber skal heimover, er det ikke grenser på hva det innebærer. For her utenfor soveromsvinduet i Høgskulebakkan er det da både slåssing, pissing, tjuveri, hærverk, synging, roping, spying og til tider høglytt djup kjærlighetssorg. Så her har blomsten i melkerampen blitt stjålet 4 ganger, flere sykler blitt stjålet, melkerampen veltet, blomsterbed blitt rasert, et barnebasseng var det også to mann som tok med seg over hode her nedover vegen og brukte som paraply da det regnet en natt. Snømannen som barna laget her et år med steiner til øyne og gulrotnese hadde også fått seg en ommøblering i løpet av natta, så snømannen sto der med gulrotkuk og to øyesteiner fint plassert under, men snømannen så ut til å ta det med fatning da han ennå hadde sitt fine smil i fjeset av en bjørkekvist. Den samme snømann ble helga etter pisset på, og jeg er ganske så sikker på at det ikke var av en hund. For sjøl med min begrensa hundekunnskap så vet jeg det er meget sjelden en hund i tillegg må spy når den må lette litt på trykket.

Nå skal jeg så absolutt ikke være prippen når det gjelder fulle folk og alt de kan finne på, for som den ku jeg er så har jeg så absolutt vært kalv også. Ja jeg var vel såpass kalv i min tid at jeg faktisk trodde det virkelig var motorveg gjennom Skei sentrum til tider. Så derfor vet jeg også meget godt at om det var en gangveg gjennom campingen og man skulle fra utelivet på Skei over til Øye, så hadde det blitt en selvfølge og gå gjennom campingen. For kanskje var det noen våkne der også, eller så skulle man i hvert fall ha vekket de for å få de med på festen. For å gå stille heim når man er godt i farten og ønsker seg mer liv i natta, ja det er så godt som umulig i slik tilstand.

Så det hadde nok blitt både hærverk, leven, stjålne sykler og blomsterkrukker og det meste hadde nok blitt pisset på med en slik veg bare en meter fra campingvogna. Det sier seg sjøl at det ikke hadde tatt lang tid før våre gjester hadde tatt med seg vogna si og dratt herfra. Og en campingplass uten gjester og med dårlig rykte på seg på grunn av bråk på nattetid, hadde ikke lengre vært levedyktig på noe vis.

Så å si at man har gangveg ved husnåva i Grytåfeltet og sammenlikne dette med Skei sentrum blir nok ikke det samme, da denne fylletrafikken er heller minimal der. Og det er vel nettopp her det mangler forståelse – å kunne sette seg inn hvordan det egentlig er og bo så sentralt. Da det er noe helt annet å bo i sentrum enn i et byggefelt på helg på nattetid. Et godt eksempel på dette var når de første leilighetshusene ble flyttet inn i på Skei, og det var mye skriving i avisene om nattebråk og bilkjøring i sentrum som irriterte de nyinnflytta på Skei som hadde flyttet fra et heller rolig byggefelt.

Jeg husker jeg lo godt av og lese om de som klagde på støy og bilkjøring i sentrum den gangen, og som naturligvis ikke helt visste hva de gikk til ved å flytte til sentrum. For har man ikke vokst opp på vegkanten i sentrum vil det nok komme som et sjokk på det fleste, både gammel og ung, hvor mye som foregår etter vegen på nattetid. For man kan heller ikke flytte til Oslo sentrum og klage på støy og bilkjøring, for og sette det på spissen. Det handler om å forstå hvor man bor eller bosetter seg, da sjøl Surnadal til tider har et livlig sentrum som kun de som bor i sentrum vet hvordan kan være til tider.

Men at Skei sentrum både vokser og nye veger blir anlagt er en del av utviklingen. Det har vært en stor utvikling av veger og bygninger bare de siste 30 åra her på Skei. Og jeg er heller ikke av typen som på noe vis er motstander av at Skei skal få fortsette å utvikle seg. Tvert imot, sjøl om så godt som hele garden Sommerro her i løpet av de siste 100 år har blitt spist opp av et voksende sentrum. Der dyrkamarka har gått med til deler av Skei sentrum og nærliggende areal til Surnadal kommune, for bygging av bygninger fellesskapet har nytte av her i bygda. Så hadde det ikke vært for medgjørlige grunneiere som ønsker å se sentrum utvikle seg her gjennom tidene, så hadde vel ennå sentrum i Surnadal vært Surnadalsøra. Og der hadde det i hvert fall blitt vanskelig å finne plass til noe gang- og sykkelsti skulle jeg tro.

Men en ny trasé til gang og sykkelsti fra Grytåfeltet til Øye skole skal det da være mulig og finne, det gjelder bare å være åpne for og vurdere alle forslag som skulle komme på banen. En mulighet er gangbru over elva rett nedenfor gamle Mørelinjestasjonen nedenfor Amfi, der er vel også elva på det smaleste. Dette blir vel mer et midtpunkt som samler hele Grytåfeltet avstandsmessig også, da løsningen med skoleveg helt fra Sæterlia til Svartvassområde for så til Øye blir en lang omveg for dem som ønske å sykle til skolen den vegen. Da er nok en bru over elva nedenfor Amfi og videre bortover Øyamovegen en bedre løsning skulle jeg tro. En annen løsning er vel over Skei sentrum, eller rettere sagt under Skei sentrum. For sentrumsplanen er vel også noe som er på trappene, og denne gang- og sykkelsti kunne vel også bakes inn der. For uansett må det være en gangveg parallelt med Svartvassvegen på noe vis, så hva med en gangtunnel under Skei sentrum fra mellom kulturhuset og Svorkabygget som munner ut ovenfor gangtunnelen her ovenfor folkehøgskolen? Ja, mulighetene er mange, det gjelder bare at den endelige løsningen er godt gjennomtenkt. For alt starter som kjent med en god idé, før man så tenker grundig gjennom konsekvensene av den ideen som virket så god, før man så gjennomfører ideen i praksis. Jeg håper bare våre politikere tenker nøye nok gjennom konsekvensene før de setter disse tanker ut i praksis, og håper noe av det jeg her har prøvd å belyse kan være til hjelp til videre diskusjoner om denne gang- og sykkelsti.

Men når jeg først har ordet her på eteren må jeg også få skryte av våre politikere her i Surnadal, for jammen har det vært gjort mye bra for allmennheten her i Surnadal opp gjennom tidene. Og en kommune vi kan være stolte av, med stadig friske byggeprosjekter og utvikling for gammel og ung som skal bo her i Surnadal.

Men skulle konsekvensen bli at vi mister så mye som 70 familier med fastplasser og øvrige turister her i Surnadal som legger igjen så store beløp årlig, ja da skulle jeg nok tro at alle aktører i handelsstanden her i Surnadal angret på at de ikke var mer delaktig i denne saka når de nå hadde muligheten til å si sitt. Konsekvensen her kan ende med at de får merke det på pungen (pengepungen).

Så med disse ord håper jeg flere fikk litt å tenke på angående denne saka, hvor mye våre gjester og turister har å si for så mange aktører her i Surnadal.

Da har jeg ikke tid til å skrive mer her, for jeg må fortsette skrivingen av bilnummer her i melkerampen på vegkanten.

Knut Sommerro