Brua som plutselig raste sammen var under konstruksjon. Den skulle gå over en av Trondheims mest trafikkerte veger. En av arbeiderne omkom, det gjorde også en bilfører som kjørte under brua da ulykken skjedde.

Årsaka til ulykken er ikke klarlagt.

Ifølge enterprenøren var det trolig forskalingen som sviktet under støping.