Mandag 27. mai starter Øvelse Gemini i Nordmøre og Romsdal politidistrikt. Øvelse Gemini er en årlig kontraterrorøvelse som hovedsaklig gjennomføres offshore, men som også kan innebære trening mot landanlegg. Tradisjonelt går øvelsen på rundgang mellom de fire sokkelpolitidistriktene, og i år er det altså Nordmøre og Romsdal politidistrikt sin tur.

Gemini er samøvelse hvor Forsvarets bistand til politiet skal øves. Den har som mål å gi politiet, Forsvaret, operatørselskapene og andre samvirkeparter erfaring og kunnskap som gjør at eventuelle terroranslag på norsk sokkel og aktuelle landanlegg håndteres best mulig..

Som politimester med ansvar for kontinentalsokkelen utenfor Midt-Norge, ønsker politimesteren Nordmøre og Romsdal å være best mulig forberedt dersom terroranslag mot offshore- eller landanlegg skulle skje. Øvelsen vil derfor blant annet ta inn over seg de endringene som er nedfelt i revidert Instruks om Forsvarets bistand til politiet.

Øvelsen varer i fire dager, og publikum vil i tiden 27. til 30. mai merke øket aktivitet både i luften, til lands og til sjøs.