Kommunen fortviler - bilene til høyre i bildet parkerer feil