Oppretter firma for å kontrollere og reparere brannapparater