Oppretter selskap for å kunne tilby grave- og traktortjenester