FRYKTER FOR SIKKERHETEN: -Vi frykter for sikkerheten til ungene våre, sier foreldrerepresentantene Ann Lene Kleiven, Vivian Nyland og pedagogisk leder Lene Bjorli. Foto: Sigmund Tjelle

Det var ei mor som skulle levere barnet sitt i barnehagen som fant brukerutstyret bestående av ei plastflaske med tilhørende utstyr. Foreldrerepresentantene Vivian Nyland og Ann Lene Kleiven reagerer kraftig på at slikt utstyr blir slengt fra seg utenfor barnehagen. De mener det bare er en tilfeldighet at utstyret ikke ble plukket opp av en av de 48 ungene som går i barnehagen.

Pedagogisk leder Lene Bjorli sier det også tidligere er funnet brukerutstyr utenfor barnehagen. Hun reagerer kraftig på at ungene utsettes for den faren dette representerer.

Politiet er i nærområdet her rett som det er. Det er uholdbart at barn skal stifte bekjentskap med politiet på denne måten. Nå er på tide å sette søkelys på problemet med det vi opplever som et belastet miljø i nabolaget. Det handler om våre barns trygghet.

Bjorli sier de ansatte har fast rutine på å sjekke uteområdet hver dag på jakt etter brukerutstyr.

- Vi er spesielt nøye på dette etter helg. Ungen er nysgjerrige, og kan lett plukke opp slike ting.

- Hva sier politiet om dette?

- De oppfordrer oss til å si fra, sier Vivian Nyland, Ann Lene Kleiven og Lene Bjorli.