100 av landets ordførere har skrevet under på at de vil gjøre mer for barn som blir utsatt for vold og seksuelle overgrep. Det er Redd Barna som har satt i gang aksjonen for å sette vold og overgrep mot barn på dagsorden.

Også lokale ordførere har signert – Sunndal og Rindal er å finne på oversikten. Siden ordførerdugnaden startet i 2009 har 100 ordførere signert og forplikter seg til å gjøre fem konkrete tiltak for å forbedre forholdene til barn og unge som er utsatt for vold og overgrep.