Personalsjef Inger Nordby og ordfører Mons Otnes er fornøyde med at Surnadal kommune nå gjeninnfører tilbudet om sommerjobb til ungdommene i kommunen. Foto: Gøran Rønning

Ordfører Mons Otnes og Surnadal kommune gjeninnfører nå tilbudet om sommerjobb til ungdom, etter at dette tidligere ble tatt bort i en budsjettforhandling.

– Dette var tidligere en god mulighet for ungdom til å få seg sommerjobb, og denne muligheten vil vi nå gjeninnføre. Dette er et positivt tiltak både for kommunen og for dem som får seg jobb. Vi får vist fram kommunen som arbeidsplass, og kan på denne måten gjøre dette til et attraktivt sted å jobbe, sier Otnes.

- Arbeidstakerne får på sin side komme inn og prøve seg i det ordinære arbeidslivet. Dette kan også bidra både til at flere velger dette som arbeidsplass seinere også, og velger Surnadal som heimkommune.

– Dette blir primært et tilbud for 16- og 17-åringer sånn som det har vært tidligere, så får vi heller se det an litt videre, sier personalsjef Inger Nordby.

– Disse jobbene blir utlyst både på heimesida til kommunen og i avisene like over påske, så da er det bare å søke. Søknadsskjema vil da bli tilgjengelige på nettsida, og dette er også en lærerik prosess, sier Nordby, som håper at mange vil søke.

– Det blir mye å velge mellom da vi vil ta inn arbeidstakere til de aller fleste områdene i kommunen, som for eksempel sørvistorget, kultur, eiendom og kommunalteknikk, barnehage, SFO, med mer, forteller hun.

Søknadskravene er at en er hjemmehørende i Surnadal kommune, og at man er 16 eller 17 år. Når det gjelder lønna vil denne være ordinær tarifflønn.

– Det er bevilget 450.000 kroner til dette tilbudet, og vi regner da med at vi kan tilby rundt 40 ungdommer sommerjobb. Det vil da bli delt opp, sånn at alle kan komme inn og jobbe en periode, sannsynligvis to uker hver, sier Otnes, som ønsker å vise ungdommene at kommunen er et bra sted å jobbe.