Dette betyr statsbudsjettet for Møre og Romsdal

foto