Det viser tall fra Eiendom Norge som ble lagt fram torsdag. Justert for sesongvariasjoner steg imidlertid prisene med 0,2 prosent.

Utviklingen i juli er omtrent på nivå med juni, da boligprisene falt med 1,2 prosent.

Til tross for nedgangen i juli har boligprisene økt med 5,2 prosent så langt i år.

Gjennomsnittsprisen på en bolig i Norge var 3.944.271 kroner ved utgangen av juli, viser tall fra Eiendom Norge.

Boligprisene sank med 1,1 prosent i juli. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Mener renta bør holdes i ro

– Det var i juli store forskjeller i boligprisutviklingen, og den nasjonale utviklingen trekkes opp av en svært sterk utvikling i Kristiansand og Stavanger og en sterk utvikling i Oslo. I Bergen var utviklingen spesielt svak, sier administrerende direktør Henning Lauridsen.

Det er altså store forskjeller byene imellom. Utviklingen i Stavanger var særlig sterk i juli. Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene i oljebyen med 1,4 prosent.

Hittil i år har prisene i Stavanger steget med 9,9 prosent, noe som er mer enn Bergen, Trondheim og Oslo.

Lauridsen mener Norges Bank bør holde styringsrenten i ro den neste tiden. Etter den doble rentehevingen i juni er styringsrenten nå på 3,75 prosent.

– Renten virker med en betydelig forsinkelse i økonomien, og det svake nyboligsalget det siste året er et varsel om svakere utvikling i norsk økonomi fremover, sier Lauridsen.

Tror unge vil slite med å kjøpe

Også Norges Eiendomsmeglerforbund peker på rentens påvirkning på markedet.

– Markant høyere renter bidrar først og fremst til lavere totalomsetning, og omsetningen av nye boliger faller mer enn brukte boliger, sier administrerende direktør Carl O. Geving.

Geving ser også med bekymring på unge nordmenns muligheter til å komme inn på boligmarkedet.

– Med høyt rentenivå og høyt prisnivå vil flere unge slite med å få kjøpt sin første bolig denne høsten. Det vil bidra til økt press på leiemarkedet, som allerede er under press av et rekordhøyt antall studenter og et høyt antall ukrainske flyktninger.