ALLSKOG går med rekordoverskudd: – Skogeierne har vært lojale til samvirket