Mistanke om kjøring i narkotikapåvirket tilstand. – Publikum tok nøklene

foto