Sensitive opplysninger på avveie: – Vi vurderer å anmelde

foto