Vil slippe ut avløpsvann med høyere pH-verdi, men møter sterk motstand: – Har ikke tillit til bedriften

foto