Utrykningslederen etter rasdramaet: – Folk var opptatt med å ta bilder og filme

foto