– Klarer vi ikke å holde vegene vedlike, bryter samfunnet sammen

foto