Våningshus brant ned - en person til sykehus

foto