SuSu er historie – satser på nytt og utvidet samarbeid