Utrykning etter melding om tilløp til brann i sentrum